Styret

 

President:

Svein Gravrok

Forrige president:

Svein Gravrok

Sekretær:

Kjetil Grønning

Kasserer:

Yngvar Evensen

Sosialkomiteen:

Formann: Helge Ågedal

Aktivitet- og messekomiteen:

Formann: Arnstein Tjessem

Hus- og festkomiteen:

Formann: Bjarne Rypestøl

Pr- og vekstkomiteen:

Formann: Kjetil N. Grønning