Styret

 

President:

Steinar Halvorsen

Forrige president:

John Rune Ingebretsen

Sekretær:

Alf Spaun

Kasserer:

Leif Kåre Spartveit

Sosialkomiteen:

Formann: Helge Ågedal

Aktivitet- og messekomiteen:

Formann: Arnstein Tjessem

Hus- og festkomiteen:

Formann: Svein Gravrok

Pr- og vekstkomiteen:

Formann: Kjetil N. Grønning