Styret

 

President:

Harald Bårdsen

Forrige president:

Steinar Halvorsen

Sekretær:

Alf Spaun

Kasserer:

Leif Kåre Spartveit

Sosialkomiteen:

Formann: Helge Ågedal

Aktivitet- og messekomiteen:

Formann: Arnstein Tjessem

Hus- og festkomiteen:

Formann: Arild Nor

Pr- og vekstkomiteen:

Formann: Kjetil N. Grønning