Om klubben

VÅRT MOTTO: BARN – FØRST OG FREMST.

 

VÅR VISJON: GJØRE VERDEN TIL EN BEDRE PLASS FOR BARN Å TRIVES I.

 

VÅR «ERKLÆRING»: Kiwanis er en internasjonal, humanitær organisasjon av frivillige, som aktivt arbeider for barn, unge og andre aktuelle grupper, som f.eks eldre og funksjonshemmede.

 

Kiwanis Club Kristiansand ble stiftet i februar 1979.

Kiwanis Club Kristiansand skaffer midler ved å arrangere Kristiansand Båtmesse.

Overskuddet fra messa blir delt ut fortløpene etter messa er ferdig og før neste års messe begynner.

Kiwanis Club Kristiansand er en åpen klubb hvor alle som ønsker det er velkomne som medlemmer.

For mer  info.

E-post kristiansand@kiwanis.no

Strandpromenaden 14

4610 Kristiansand

Seilloftet, Kristiansand gjestehavn

Møtedag tirsdag 18:30

Org nr  985129002

Send en mail, eller ring president  John Rune Ingebretsen 950 20 341

 https://www.facebook.com/pages/category/Charity-Organization/Kiwanis-Club-Kristiansand-640292343035238/

Mer info.

Kiwanis er en frivillig og nøytral organisasjon med et humanitært formål. Kiwanis bygger
på lokale klubber med utstrakt egenansvar og selvstyre. Hver klubb har medlemmer fra
forskjellige yrker og med ulik erfaringsbakgrunn fra arbeid og samfunnsliv.
Kiwanis ble stiftet i 1915 i USA. I dag er nesten 600 000 aktive kvinner og menn, barn og
unge, i 90 land verden over.
HVA GJØR KIWANIS?
Klubbene arbeider hovedsakelig i og for lokalsamfunnet. Bidraget er i tillegg til å skape
menneskelig kontakt og glede, også å bidra med økonomisk støtt der det offentlige ikke
når fram. På landsbasis støtter vi opp om barn og unge, funksjonshemmede og eldre,
gjennom bl a sammenkomster, turer og arrangementer ute og inne, noe som gir kontakt
og nye opplevelser for de som er med.
Distrikt Norden har noen felles prosjekter som klubbene samles om:
Kiwanisdukken til barn på sykehus.
Leir for brannskadde – Burn Camp.
Støtte til Mental Helse Ungdom.
Utdanning av barn i Baltikum – KEP.
Som verdensomspennende organisasjon har Kiwanis større, felles arbeidsmål. Med sitt
kontaktnett gjennom klubber over hele kloden, og med frivillig innsats fra medlemmene
satser Kiwanis på prosjekter med minimale kostnader og med maksimal effekt.
Hvordan jobber KIWANISKLUBBEN?
I klubbene arbeider medlemmene enten i komiteer eller i prosjektgrupper. Fordelingen
av medlemmene på komiteer/ prosjekter skjer hvert år og ved å sirkulere får de fleste
innsikt i alle sider ved klubbarbeidet. Denne arbeidsmetoden gjør også at alle involveres
i aktivt arbeid på en eller annen måte. Klubbens mål er å gi støtte der det offentlige ikke
når frem, og hvor et bidrag fra klubben kan bedre livssituasjonen og livskvaliteten til
enkeltpersoner eller grupper
KIWANIS CLUB KRISTIANSAND
Klubben ble organisert 01.02.1979. Ved oppstart var det 20 medlemmer, hvorav tre
fortsatt er medlemmer. Klubben har i dag ca 30 medlemmer, og vi har medlemsmøtene
på Seilloftet i Gjestehavna i Kristiansand.
Klubben har et styre som ledes av en president som også er møteleder. Klubben har et
sosialt – humanitært formål med barn og unge i fokus. Den skal også bidra til å fremme
mellomfolkelig forståelse ved at det er tilsvarende klubber spredt over en stor del av
verden. Rent praktisk blir det imidlertid mest å arbeide i nærmiljøet med gode tiltak
overfor enkeltpersoner og institusjoner som vi mener har spesielt behov for hjelp og
støtte. Vi har også gjennom flere år hatt et samarbeide med en klubb i Ukraina.
Vi bruker mye tid på Kristiansand Båtmesse, som er vår hovedinntektskilde.
Kristiansand Båtmesse eies og drives av Kiwanis Club Kristiansand. Vi har arrangert
Båtmesse I 20 år. I 2019 feiret vi 40-årsjubileum, og det ble i den forbindelse delt ut
ekstra tilskudd til barn og unge i lokalsamfunnet på hele 270.000 kroner. Penger som
stort sett er opptjent gjennom Kristiansand Båtmesse. Vi er takknemlig for god
oppslutning fra alle våre utstillere opp gjennom årene.
Vil du vite mer om Kiwanis Club Kristiansand, kanskje lyst til å bli medlem og jobbe for
en god sak, så send en e-post til: kristiansand@kiwanis.no, eller hvis du kjenner noen
av medlemmene i klubben, så meld din interesse.
I tillegg til det formelle arbeidet, har vi et godt vennskap og hygger oss på møter, turer,
bedriftsbesøk, sosiale sammenkomster osv.