Møter

V Å R   2 0 1 9

 

Dato                      Møtetype                          Husfedre/ansvarlig

8.01                      Vanlig møte                       Odd /Vidar A

13/14.01              Rigging messe                  Alle medlemmer

15.01                     Messe

22.01                     Vanlig møte                       Harald B/Yngvar

29.01                     Møte/foredrag/underholdning Sosial komm.

5.02                      Møte/foredrag                        Svein G/Kjetil

12.02                     Vanlig møte                       Vidar H/Svein Erik

19.02                     Vinterferie

26.02                     Møte/forbredelse jubilemum  John Rune/Edgar

02.03                    Jubileum

05.03                    Besøk av mottaker av bevilgte midler              Aktivitet og messek.

12.03                     Vanlig møte                       Øyvind/Lorentz

19.03                     Møte/fordrag                     Per/Arild

26.03                     Vanlig møte                       Tom/Odd S

02.04                      Møte/foredrag                   Pr og vekstkommiteen

09.04                   Valgmøte                           Leif Kåre/Andre

16.04                     Påskeferie

23.04                    Møte/foredrag                    Jan Trygve/Arnstein

30.04                    Dugnad brygger etc(værforbehold) Alle medlemmer

07.05             Møt/ Båtmesse forbredelser    Alle

14.05            Møte/ Båtmesse forbredelser  Alle

21.05                Møte/Messe forbredelser Flest mulig disponible for messe arbeid 20 – 26/5

25/26.05          BåtMesse                             Alle medlemmer

27/28.05         Nedrigg                                Alle

29/5               Sommeravslutning

               H Ø S T  2 0 1 9

 

Dato                      Møtetype                          Husfedre/ansvarlig

27.08                     Vanlig møte                       Helge Å/Vidar A

03.09                     Båttur m/Oddemann          Odd/Harald

10.09                     Vanlig møte                         Yngvar/Svein G

17.09                     Møte/Quiz                           Messe og aktivitetk.

24.09                     Møte/foredrag.                     Vidar H/Svein Erik

1.10                      Høstferie

8.10                      Årsmøte                             Hus og Fest

15.10                    Styremøte Nytt/Gammelt styre   Ny President

22.10                     Møte/foredrag.                     Øivind/Lorentz

29.10                     Møte/Foredrag                     Pr og vekstk.

5.11                      Møte/foredrag                      Tom/Odd S

12.11                     Vanlig møte                       Jan Trygve/Helge Å

19.11                     Vanlig møte                       Per/Arild.

23.11                     JuleBord                             Hus og Fest

26.11                     Vanlig møte                       John Rune/Edgar

03.12                    Juleavslutning                    Superspeed1  Arnstein