Kommunikasjon

Postadresse:

Postboks 578

4665 Kristiansand

E-post kristiansand@kiwanis.no

President  Harald Bårdsen 480 53 598

 

https://www.facebook.com/pages/category/Charity-Organization/Kiwanis-Club-Kristiansand-640292343035238/