Kalender

V Å R   2 0 20

 

Dato                      Møtetype                          Husfedre/ansvarlig

7.01                      Vanlig møte                       Odd /Vidar A

11/14.01              Rigging messe                  Alle medlemmer

14.01                     Messe

21.01                     AVLYST pga opppussing

28.01                     Vanlig møte/Opptak nye medlemmer  Hus og fest

4.02                     Møte                                    Svein G/Odd A

11.02                     Vanlig møte                         Steinar/?

18.02                     Vinterferie

25.02                     Møte                                   John Rune/Edgar

03.03                     1730 Kort styremøte/Møte   Lorentz /Odd S

10.03                     Vanlig møte/Foredrag           Sosialkomiteen

17.03                     Vanlig møte/komitemøter      Vidar A / Odd A

24.03                     Vanlig møte /Valgmøte           Steinar H/Einar

31.03                      Påskeavslutning                    Hus og Fest

07.04                        Påskeferie

14.04                     Vanlig møte/vedlikehold         Jan Trygve / Edgar

21.04                    Møte/Messeaktivitet                 Arnstein/Rune

25.04                    Kiwanisdagen     Pr og Vekst

Stand i Markens  Alle medlemmer

28/04                    Møte/ Båtmesse forbredelser  Yngvar /Per M    / Alle medlemmer

05.05                      Møte/ Båtmesse forbredelser  Kjetil /Lorentz  / Alle

12.05                Møte/Messe forberedelser      Svein E/?

17.05                 17.mai tog                           Alle medlemmer

19.05                 Vanlig møte/status messe         Steinar /Odd ?

21.05                 Messedugnad                     Alle

23-24                Båtmesse                             Alle

26/27.05           Nedrigging                           Alle

28.05               Sommeravslutning               Alle

               H Ø S T  2 0 20

 

Dato                      Møtetype                          Husfedre/ansvarlig

25.08                     Vanlig møte                       Øivind/?

01.09                     Båttur m/Oddemann          Edgar/Odd S

05/06.09                 Agderkonvent

08.09                     Kort styremøte /Møte          Lorentz /?

15.09                     Møte/foredrag.                     Jan T/Arnstein

22.09                     Vanlig møte                         Andrè /Helge Å

29.09                     Høstferie

06.10                     Årsmøte                            Hus og fest

13.10                    Langt Styremøte                   Nytt/Gammelt styre

20.10                     Møte/Komitemøter.              Rune /Kjetil

27.10                     Møte                                    Yngvar /Odd A

03.11                      Møte(Sosial kveld?)           Per M/ Svein E

10.11                     Vanlig møte                        Svein G/?

17.11                     Vanlig møte                       Sosialkommiteen

21.11                     JuleBord                             Hus og Fest

24.11                     Vanlig møte                       Odd S/ Steinar H

01.12                    Juleavslutning                    Superspeed1  Arnstein