Administrasjon

President Harald Bårdsen      480 53 598        harald.bardsen@gmail.no

Sekretær Alf E. Spaun               992 43 695    alf.spaun@outlook.com

Kasserer Leif Kåre Spartveit      478 87 230    lkaspar@online.no