Fortsatt ingen møter

Pga koronasituasjonen kan vi ikke ha klubbmøter. Uvisst når vi kan starte opp igjen