Godt nytt år.

Styret i klubben ønsker alle godt nytt år og håper vi får i gang møtevirksomheten snarest.

Pga Covid19 situasjon er oppstarten utsatt til 19/1. Ny info følger