Høstsesongen er i gang

Vi har nå startet opp møtene hver tirsdag.

Vi fokuserer på korona rutiner med god avstand mellom stolene, antibac ved inngangen og vil prøve å forenkle mat serveringen

slik at medlemmer ikke må stå tett sammen på et lite kjøkken.