KIWANIS NYHETER

 

Velkommen til Kiwanis Club Kristiansand

 

 

Åpen brannstasjon lørdag 21/9

Kiwanis Club Kristiansand støtter åpen brannstasjon og stiller med kiosk på Kristiansand brannstasjon denne dagen.

Overskudd av salg går til Burn Camp sommerleir for brannskadde barn.

Vellykket båttur

Sist tirsdag var det ikke møte men båttur ut i skjærgården med seilbåten til Odd A. Øyvind stilte med sin Buster også.

Rune hadde skaffet prima reker fra Flekkerøya og alle hadde medbrakt drikke så vi koste oss så lenge sola skinte og passet på å sette kursen hjem før det ble for mørkt.

God sommer

Kiwanis Club Kristiansand har nå ferie fram til 27.08.19

Hvis du har sendt søknad om støtte vil de ikke kunne bli behandlet før dette.

Alle som driver med humanitært arbeid blant barn og unge er velkomne til å sende oss søknad om økonomisk støtte.

 

Arild Nor har fått Øienmedaljen

Vårt chartermedlem Arild Nor ble tildelt Ivar Øiens minnemedalje  under klubbens 40 års jubileum.

Dette er den høyeste utmerkelse man kan få i District Norden, og kan ikke kjøpes av medlemmer. Den blir gitt til personer som har utmerket seg over lang tid i Kiwanis eller for Kiwanis.

                   

 

Vi leverer ut Kiwanis dukker

Øivind Krohn og Helge Ågedal har besøkt Familiesenteret i Vennesla kommune
for å overlevere 20 stk. Kiwanis dukker. Forespørselen fra Familiesenteret kom i forbindelse med vår dukke-aksjon på Sørlandssenteret tidligere i vår.
Familieveiledere ved senteret er: Tove Dovland Løyning, Hilde Voreland og Aksel Førde.
                                           

Hva er Kiwanis

I forbindelse med Kiwanis Club Kristiansand sitt 40-årsjubileum, har vi fått mange
spørsmål om Kiwanis. Spørsmål om hva vi er, hvem er vi og hva gjør vi. Vi vil derfor
benytte anledningen til å fortelle litt om oss selv.
HVA ER KIWANIS?
Kiwanis er en frivillig og nøytral organisasjon med et humanitært formål. Kiwanis bygger
på lokale klubber med utstrakt egenansvar og selvstyre. Hver klubb har medlemmer fra
forskjellige yrker og med ulik erfaringsbakgrunn fra arbeid og samfunnsliv.
Kiwanis ble stiftet i 1915 i USA. I dag er nesten 600 000 aktive kvinner og menn, barn og
unge, i 90 land verden over.
HVA GJØR KIWANIS?
Klubbene arbeider hovedsakelig i og for lokalsamfunnet. Bidraget er i tillegg til å skape
menneskelig kontakt og glede, også å bidra med økonomisk støtt der det offentlige ikke
når fram. På landsbasis støtter vi opp om barn og unge, funksjonshemmede og eldre,
gjennom bl a sammenkomster, turer og arrangementer ute og inne, noe som gir kontakt
og nye opplevelser for de som er med.
Distrikt Norden har noen felles prosjekter som klubbene samles om:
Kiwanisdukken til barn på sykehus.
Leir for brannskadde – Burn Camp.
Støtte til Mental Helse Ungdom.
Utdanning av barn i Baltikum – KEP.
Som verdensomspennende organisasjon har Kiwanis større, felles arbeidsmål. Med sitt
kontaktnett gjennom klubber over hele kloden, og med frivillig innsats fra medlemmene
satser Kiwanis på prosjekter med minimale kostnader og med maksimal effekt.
Hvordan jobber KIWANISKLUBBEN?
I klubbene arbeider medlemmene enten i komiteer eller i prosjektgrupper. Fordelingen
av medlemmene på komiteer/ prosjekter skjer hvert år og ved å sirkulere får de fleste
innsikt i alle sider ved klubbarbeidet. Denne arbeidsmetoden gjør også at alle involveres
i aktivt arbeid på en eller annen måte. Klubbens mål er å gi støtte der det offentlige ikke
når frem, og hvor et bidrag fra klubben kan bedre livssituasjonen og livskvaliteten til
enkeltpersoner eller grupper
KIWANIS CLUB KRISTIANSAND
Klubben ble organisert 01.02.1979. Ved oppstart var det 20 medlemmer, hvorav tre
fortsatt er medlemmer. Klubben har i dag ca 30 medlemmer, og vi har medlemsmøtene
på Seilloftet i Gjestehavna i Kristiansand.
Klubben har et styre som ledes av en president som også er møteleder. Klubben har et
sosialt – humanitært formål med barn og unge i fokus. Den skal også bidra til å fremme
mellomfolkelig forståelse ved at det er tilsvarende klubber spredt over en stor del av
verden. Rent praktisk blir det imidlertid mest å arbeide i nærmiljøet med gode tiltak
overfor enkeltpersoner og institusjoner som vi mener har spesielt behov for hjelp og
støtte. Vi har også gjennom flere år hatt et samarbeide med en klubb i Ukraina.
Vi bruker mye tid på Kristiansand Båtmesse, som er vår hovedinntektskilde.
Kristiansand Båtmesse eies og drives av Kiwanis Club Kristiansand. Vi har arrangert
Båtmesse I 20 år. I 2019 feiret vi 40-årsjubileum, og det ble i den forbindelse delt ut
ekstra tilskudd til barn og unge i lokalsamfunnet på hele 270.000 kroner. Penger som
stort sett er opptjent gjennom Kristiansand Båtmesse. Vi er takknemlig for god
oppslutning fra alle våre utstillere opp gjennom årene.
Vil du vite mer om Kiwanis Club Kristiansand, kanskje lyst til å bli medlem og jobbe for
en god sak, så send en e-post til: kristiansand@kiwanis.no, eller hvis du kjenner noen
av medlemmene i klubben, så meld din interesse.
I tillegg til det formelle arbeidet, har vi et godt vennskap og hygger oss på møter, turer,
bedriftsbesøk, sosiale sammenkomster osv.

40 års jubileum feiret

Kiwanis Club Kristiansand har feiret sitt 40 års jubileum og i den anledning ble det delt ut diplom og 40 års nål til chartermedlemmene

.

Vi ser her Lorentz Leh og Arild Nor med diplomer og blomster. Vidar Andersen var ikke tilstede og vil motta diplom og nål senere.

Her er en glad gjeng.

Kiwansidukken

Barnets beste venn

Et hjelpemiddel som benyttes som terapi for barn som eks.vis får legebehandling.

Kiwanisdukken tilbys gratis til sykehus, legesentra, ambulanser og helsestasjoner for å forberede barn på medisinsk besøk eller operasjon.
Den  har til hensikt å få barnet til å forstå hvilken behandling som skal utføres.

KiwanisdukkenKiwanisdukken er en tøydukke laget av bomullsstoff og fylt med polyesterwatt. Den er helt nøytral, uten markering av ansikt eller liknende.

Den er 40 cm lang og veier mellom 110 – 120 gram og er laget av miljøvennlig materiale i samsvar med internasjonale standarder.

Hensikten med dukken er at når barnet får en Kiwanisdukke går kommunikasjonen  mellom barn og helsepersonell enklere og barnet blir tryggere.
Barnet kan tegne på Kiwanisdukken og på den  måten gi uttrykk for sine følelser. Det kan også vise på dukken hvor det gjør vondt slik at voksne lettere kan snakke med barnet om smertene.

Kiwanisdukken brukes også når «Barn som pårørende» skal forklares hva som skjer når f. eks. en av foreldrene er alvorlig syk.

Dukken er myk og god å klemme på og den kan derfor være en trøst når barnet er engstelig.